กู้ด่วน ธนาคารกรุงเทพ 30,000 บาท “บัวหลวงสุขใจ” ช่วยเหลือผ่อนน้อย ไม่ใช้คนค้ำ

ธนาคารกรุงเทพ ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กู้เงินแบบถูกกฏหมายได้เงินแน่นอน

สินเชื่อที่ใครๆก็สามารถขอกู้เงินได้ ด้วยสินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ ให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท และไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน อนุมัติปั๊ปรับเงินทันที

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศ ให้ประชาชนที่ต้องการเงินพร้อมใช้ไนยามจำเป็น

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ส่วนบุคคล กู้ยืมได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หากได้รับการอนุมัติ สามารถเบิกเงินไปใช้ได้ทันที

 
 

จุดเด่น

 • สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สมัครครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ตลอด
 • โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเป็นเงินก้อน
 • คิดดอกเบี้ยพิเศษ แบบคงที่ ตลอดระยะเวลากู้
 • เลือกผ่อนชําระเงินคืน ได้สูงสุด 5 ปี

 
 

วงเงินให้กู้ยืม

 • ให้กู้ได้ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ ระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือน กับทางธนาคารกรุงเทพ และทำงานนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ
 • มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 
 

เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้
 • ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า 6 เดือน ต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน
 • หน้าบัตรบีเฟิสต์ ผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับ บัญชีสินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ

สามารถขอสินเชื่อ บัวหลวงสุขใจ ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ