กสิกรไทย ให้ยืมง่าย K PLUS อนุมัติไว เดือดร้อนไม่ต้องไปธนาคาร

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เงินด่วน Xpress Loan สมัครออนไลน์ง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน ผ่านแอป K PLUS ได้เงินก้อนใช้ทันที

จุดเด่นสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใช้เอกสารแค่ บัตรประชาชนใบเดียว รับดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 15% ตลอดสัญญา ผ่อนต่ำสุดเพียงเดือนละ 330 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

สมัครของสินเชื่อผ่านแอป K PLUS เวอร์ชันล่าสุดได้ทันที

 
 

เอกสารการสมัคร

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง บัตรไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุล ต้องมีสำเนามาด้วย

เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน เอกสารอายุ 3 เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารอายุ 3 เดือนล่าสุด หรือ เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • ในกรณีที่มีเงินเดือน น้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด ถ้าเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทย ไม่ต้องยื่น หรือสำเนาสลิปโบนัส ในกรณีที่ได้โบนัส เอกสารอายุไม่เกิน 12 เดือน

 
 

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • เป็นคนไทย ที่มัสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และเวลาผ่อนชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้สมัครมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป
 • มีอายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป สามารถนับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าทดลองงานผ่านแล้ว
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

 
 

คุณสมบัติสำหรับอาชีพอิสระ

 • เป็นคนไทย ที่มัสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และเวลาผ่อนชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้สมัครมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกอบอาชีพ ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

วิธีสมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านแอป K PLUS