ไทยพาณิชย์ ให้ยืมง่าย 50,000 บาท “สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ”

กู้เงินถูกกฎหมาย กับสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม อาชีพอิสระ สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ อนุมัติวงเงิน 5,000 – 2,000,000 บาท ไม่ใช้สลิปเงินเดือน ไม่ใช้ทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อ Your Loan เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาศให้กับ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หาเช้ากินค่ำ และฟรีแลนซ์ สามารถขอกู้ยืมเงินได้
สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ไม่ใช้เอกสารเยอะ รู้ผลอนุมัติเร็ว สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องไปธนาคาร ตอบโจทย์ทุกคนในตอนนี้ และสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan มีจุดเด่น คือ เลือกผ่อนชำระได้ตามความต้องการ 60 งวด และ 130 งวด

วงเงินอนุมัติ

 • ให้กู้ได้ตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

 • อนุมัติสินเชื่อไวสุดภายใน 5 นาที
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคล มาค้ำประกัน
 • ทำงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครได้
 • สมัครผ่านแอป SCB EASY ได้ทันที ไม่ต้องไปสาขาธนาคาร
 • เลือกผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน และ 130 งวด สำหรับรายสองสัปดาห์
คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน

 • เป็นคนไทย ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น
 • ต้องมีอายุ ระหว่าง 20 – 65 ปี
 • ผู้กู้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท
 • ต้องไม่มีสินเชื่ออื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เฉพาะสินเชื่อบุคคล Your Loan เท่านั้น)
 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเท่านั้น เปิดบัญชีกับทางธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร
 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
เอกสารการสมัคร สำหรับเจ้าของกิจการ และอาชีพอิสระ

เอกสารยืนยันรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรอง การเสียภาษี

เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • สำเนาหนังสือการจดทะเบียน ห้าง หุ้น ส่วน จากทางกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีที่จดทะเบียน
 • เอกสาร ที่ออกจากทางราชการ เพื่อยืนยันธุรกิจ ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน เช่น
  1. สัญญาเช่า และสัญญาจ้าง
  2. เอกสาร การเสียภาษีป้าย
  3. ใบอนุญาติ การประกอบ กิจการโรงงาน (ร.ง.4)