เเจ้งเงื่อนไข สินเชื่อ ธกส. สำหรับผู้มีบัญชี กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาปล่อย สินเชื่อ A-Cash Gold เพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกร

ช่วยเหลือรายละ 100,000 บาท เพื่อช่วยลดปัญหา การก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก

ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR สามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 

จุดเด่นสินเชื่อ A-Cash Gold

  • ให้วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
  • ชำระเงินคืนภายใน 1 ปี
  • คิดอัตราอัตราดอกเบี้ย MRR
  • ช่วยเสริมสภาพคล่อง ในการลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ในครัวเรือน
  • ช่วยลดปัญหา และป้องกัน การก่อหนี้นอกระบบ ที่เป็นภาระหนัก

 

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ได้ออกมาเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้มีรายได้ลดลง ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบ ที่ดอกเบี้ยสูง และไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร

 
 

ทางธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จึงได้เปิดตัว สินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold เพื่อช่วยสนับสนุน ทุกคนให้มีเงินทุน ในการเสริมสภาพคล่อง ประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองฉุกเฉินภายในครัวเรือน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป

เงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อ A-Cash Gold

  • ต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. และมีบัญชี ธ.ก.ส.
  • มีประวัติในการชำระหนี้ที่ดี
  • จำกัดวงเงิน ให้กู้เงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท
  • คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี
  • ชำระเงินคืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา โดยสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ ไม่เกินร้อยละ 95

 
 

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02 555 0555