สินเชื่อใหม่ “กสิกร xpress loan” ให้ยืม 20,000 ผ่อนนาน 24 เดือน จาก ธ. กสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินกู้ก้อนใหญ่ สมัครง่าย ผ่านแอป k plus ของธนาคารกสิกรไทย ได้เงินทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยิม ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน สินเชื่อกู้ง่าย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย เริ่มต้นหลักร้อย เพียงเดือนละ 300 บาท
จุดเด่นๆ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

 • สินเชื่อกู้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว (สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกร)
 • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที เพียงสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่าน K PLUS
 • มีเงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้ สินเชื่อเงินก้อน อนุมัติไว ได้เงินทันที
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • สินเชื่อบุคคลผ่อนสบาย เริ่มต้นเพียงเดือนละ 300 บาท
 • สินเชื่อกู้ง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ

การผ่อนชำระสินเชื่อเริ่มต้น 300 บาท/เดือน คิดจากอัตราดอกเบี้ย 17% เงินต้น 6,000 บาท และผ่อน 24 เดือน

คุณสมบัติ/ผู้มีรายได้ประจำ

 • มีอายุระหว่าง 20-70 ปี มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บาท ขึ้นไป
 • มีอายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงาน
 • มีเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้
 • ผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระเงิน โดยการหักผ่านบัญชีโดยอัตโนมัติ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ไม่เกินที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติ การผิดนัดชำระหนี้ กับสถาบันการเงินอื่นๆ
เอกสารประกอบ

 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสำเนาทะเบียน และต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรไม่หมดอายุ ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ และนามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลด้วย

เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ยื่นเอกสาร ดังนี้
 1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ถ้าเป็นบัญชีกสิกรไทย ไม่ต้องยื่น
 2. สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน
 3. กรณีที่มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือน ขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ได้เงินก้อนไปใช้ทันที เพียงสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น.บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด