กรุงไทย ให้ยืมเงิน 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

เปิดใหเลงทะเบียนแล้ว สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากกรุงไทย ชื่อว่า กรุงไทย Smart Money  ซึ่สินเชื่อที่ได้รับความสนใจมากในตอนนี้ ให้ยืมเงิน 10,000 – 1,000,000 ล้านบาท ไม่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย ก็ขอกู้เงินได้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุลคลค้ำประกัน สามารถสมัครผ่านแอป Krungthai NEXT ได้ในทันที
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สมัครได้ทุกอาชีพ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ กู้ยืมเงิน 50,000 บาท เลือกผ่อนได้นาน 84 เดือน ผ่อนเพียง 933 บาท ต่อเดือน ยืมเงิน 100,000 บาท เลือกผ่อนได้นาน 84 เดือน ผ่อนเพียง 1,866 บาท/เดือน เท่านั้น

วงเงินให้กู้ยืม

 • ยืมเงินได้เริ่มที่ 10,000 – 1,000,000 ล้านบาท หรือกู้ได้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้

จุดเด่น

 • ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
 • กู้เงินได้ ง่ายๆ ทั้งพนักงานประจำ/ผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือน กับกรุงไทย ก็สมัครยืมเงินได้
 • สมัครผ่านได้ง่าย ๆ ผ่านแอป Krungthai NEXT
คุณสมบัติ

 • ผู้กู้เป็นบุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำตั้งแตา 30,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อย ต้องมีรายได้ เดือนละ 30,000 บาท รวมทั้งเปิดร้านมาแล้ว 2 ปี
 • ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน ไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

เอกสาร

 • ใช้สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ผู้ขอกู้ยืมเงิน
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้ยืมเงิน
 • บัตรประจำตัว พนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือ รับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
Statement

 • บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement 3 เดือน ล่าสุด
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อย ใช้ Statement การทำธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารใบแจ้งยอด บัญชีสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิต หากกู้เพื่อนำไปชำระค่าสินเชื่อ

ใครที่กำลังเดือดร้อน ขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้แล้ว วันนี้